maj
2014

Betongens vagga finns i Rom

Om man åker till Rom är betong inte det första man tänker på. Det borde man kanske göra eftersom det började här. Romarna använde ett betonglikt material för att bygga vägar, akvedukter, broar och byggnader. En del av det romarna byggde finns kvar än idag. Pantheon t.ex. är en vacker byggnad i Rom med en dryga 40 meter vid kupol, som är gjuten i skift med tegel och pimpstensinblandad betong, byggdes redan 120 e.Kr. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material i världen och står för mellan 50-70 procent av världens infrastruktur. Betong har mycket bra hållfasthet, beständighet, formbarhet, brandegenskaper och ljudisolering. Betong är med andra ord ett mycket komplett byggmaterial! Betong är ett rent naturmaterial som består av 80 procent bergmaterial (eller ballast dvs. sand, sten eller grus) och 6 procent vatten. Resterande 14 procent är cement, dvs.finmalt kalkberg och lera. Ofta ingår även tillsatsmedel i liten dos för att förbättra betongens egenskaper. Ibland tillsätter man också andra typer av material i pulverform, t.ex. slagg och andra restprodukter från industrin. Sammansättningen gör att betong är ett material som kan återanvändas till fullo. Efter att ha krossats och rensats från armeringsjärn kan betongen användas till ny betong eller till fyllnader vid t ex vägbyggen.Betong en mycket lång livslängd, i teorin flera tusen år. Platsgjuten eller prefabricerad betong. Platsgjuten betong innebär att en obearbetad betong förs till byggarbetsplatsen där en armerad form är uppbyggd. Prefabricerad betong innebär att byggnadsdelar, till exempel väggar, förtillverkas på fabrik. Byggnadsdelarna transporteras till byggarbetsplatsen där de sätts ihop. I flera projekt används kombinationer av de olika produktionssätten. Att sätta ihop betong kan liknas med att bygga med Lego och vill man ha något skapat på hemmaplan i just betong, är betongpoolen.nu ett företag som har koll.